2.9.2020

Besöksanvisningar

Vi uppdaterade våra besöksanvisningar i maj 2021, och anvisningarna gäller tills vidare. Besöken förutsätter att besökarna är friska -vid minsta förkylningssymptom måste besöken avbokas. Vid alla besök bör munskydd användas.

Besök inomhus, i pensionärens egna rum:

Pensionären kan ta emot besök i det egna rummet, besökens längd begränsas inte.
Besöket begränsas till en person/gång.
Vi försöker undvika trafik i de allmänna utrymmena och önskar därför att den ingång som är närmast pensionärens rum används. Hör dig för med personalen så berättar vi vilken ingång som är lämpligast att använda.

Utomhusbesök på vår gård eller utanför huset:

Besöken meddelas på förhand, det räcker att besökaren tar kontakt samma dag och informerar att de tänker komma på besök, besökens längd begränsas inte.
Det är okej att flera pensionärer tar emot utomhusbesök samtidigt (så länge det passar avdelningens program) eftersom vi har så stor gård så kan pensionärerna vara på sina besök på olika ställen på gården.Utomhusbesöken planeras i samråd med personalen så att verksamheten kan fungera som vanligt.

Besök i hobbyrummet:

Besöken planeras in på förhand med personalen.
Högst 45 minuters besök och två besökare kan delta/ gång.

Tack för ett gott samarbete
Ledningsgruppen