26.4.2022

Besöksanvisningar 26.4.2022

Information till anhöriga

Uppluckringar av begränsningar görs nu i samhället, vi följer Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts rekommendationer:

För personer med symptom rekommenderas alltid att i första hand hållas hemma ända tills symptomen upphört. Användning av näs-munskydd rekommenderas för personal och besökare:

  • På serviceboendeenheterna med heldygnsomsorg

Envar kan enligt egen bedömning fortfarande använda näs-munskydd, till exempel i sådana utrymmen inomhus där det är svår att undvika närkontakt med andra människor.

I praktiken betyder detta att besökare på Hemmet behöver vara symptomfria och iaktta god handhygien. Munskydd bör användas vid all närkontakt. Besöken kan nu ske även i de allmänna utrymmena på Hemmet.

Du hittar samma information som pdf här.

Tack för gott samarbete,

Fredrika Abrahamsson