Om oss

Stiftelsen Hemmet i Åbo är en icke vinstbringande stiftelse, som erbjuder god vård och omsorg på svenska för pensionärer med olika vårdbehov i livets olika skeden. Vi tror på ömsesidig respekt, gott bemötande, öppen kommunikation, delaktighet och meningsfullhet. Vi finns på Observatoriegatan 2, alldeles intill Vårdberget i centrala Åbo.

Våra värderingar: Stiftelsen Hemmet i Åbo är en uppskattad producent av äldreomsorgstjänster sedan över 130 år tillbaka. Vi är ett litet servicehus där verksamheten utgår ifrån pensionärens individuella behov. Servicen är modern och förverkligas i enlighet med nationella riktlinjer. Hos oss är tryggheten viktig oavsett var i livet man befinner sig. Vården är individuell och har ett rehabiliterande grepp, och bemötandet är respektfullt. På Annahemmet lägger vi särskild vikt vid att stöda pensionärens självständiga liv och de sociala relationerna. På Rosenhemmet erbjuder vi stöd så att pensionären kan känna sig trygg och leva ett givande liv.

Maten är viktig källa till glädje i vardagen. Hemmet i Åbos kök tillagar maten från grunden och fäster stor vikt vid att den, utöver att vara god, också skall vara vacker att se på. Vi håller den finlandssvenska gastronomiska kulturen levande och uppmärksammar högtider och festligheter i bland annat maten.

I verksamheten som ordnas på Villa Vinden, bland annat dagverksamhet, riktar vi oss till hemmaboende äldre och erbjuder cateringservice till allmänheten.