Omavalvonta

Täällä voit tutustua omavalvontasuunnitelmaan (ruotsiksi):

Äldreomsorgslagen förutsätter att serviceproducenter uppgör en skriftlig plan för egenkontroll, som skall finnas till allmänt påseende. Planen ger information om hur vi säkerställer att servicen är av god kvalitet och säker för pensionärerna. Den berättar också om hur vi förebygger, identifierar och korrigerar problem gällande servicens kvalitet och klientsäkerheten. Målet är att vår personal kontinuerligt utvärderar sitt arbete och beaktar respons från pensionärer och anhöriga i frågor som gäller kvalitet och säkerhet.

Du kan bekanta dig med Hemmets plan för egenkontroll här (2023).