Henkilökunta

Henkilökunta koostuu johtoryhmästä ja kansliahenkilökunnasta, hoivahenkilökunnasta, sekä keittiötiimistä.