Personal

På Hemmet arbetar de flesta i personalen med uppgifter som rör vård och omsorg på våra avdelningar, men i huset finns också ett köksteam och administrativ personal. Totalt arbetar ett ett fyrtiotal personer i huset. Hemmet drivs av den ideella Stiftelsen Hemmet i Åbo. All vår verksamhet och all vår personal finns i Åbo.