Tjänster inom Hemmet

På Hemmet kan man bo med privat avtal, med servicesedel och med stadens betalningsförbindelse.

Vi erbjuder boende och vård på svenska till ett femtiotal pensionärer. Utöver de tjänster som ingår i boendet har pensionärerna som bor hos oss har också möjlighet till tilläggstjänster, som fotvård, frisör och läkartjänster. För närvarande tecknas privata avtal om boende utgående ifrån något av de fem boendepaket som Hemmet erbjuder.

Ta gärna kontakt om du vill veta mera!

Hemmets boendepriser