Förvaltningsrådet

Förvaltningsrådet är högsta beslutande organet i Hemmets organisation. I Hemmets förvaltningsråd sitter 26 personer, som vardera är valda för en mandatperiod på fyra år. Förvaltningsrådet håller möte några gånger per år. Förvaltningsrådet övervakar att Hemmets verksamhetsidéer fullföljs enligt stiftelsens stadgar.