Hemmet som arbetsgivare

Hemmet i Åbo är en icke vinstbringande stiftelse som erbjuder svenskspråkig service och god vård och omsorg för pensionärer med olika vårdbehov i livets olika skeden. I vår personalstyrka ingår ett trettiotal personer som arbetar på de två avdelningarna Rosenhemmet och Annahemmet, kökspersonal, administrativ personal och personal som arbetar med dagverksamhet och på Villa Vinden.

Hemmet i Åbo tror på respekt, öppen kommunikation, delaktighet och meningsfullhet för både personal och de pensionärer som bor på Hemmet. Som arbetsgivare månar vi om vår personals välmående, kompetens och motivation. Personalen erbjuds regelbundet möjlighet att delta i utbildningstillfällen. En del utbildningar är obligatoriska att delta i, andra är frivilliga och i mån av möjlighet erbjuder vi också våra arbetstagare möjlighet att delta i individuella utbildningstillfällen som är skräddarsydda enligt egna intresseområden. En av målsättningarna med utbildningarna är att möta de nationella riktlinjerna inom äldreomsorgen, men också att låta personalen utvecklas och på det sättet upprätthålla både motivation och arbetsglädje.

Många i personalstyrkan har arbetat hos oss länge. Ibland har vi behov av kortare eller längre vikariat och inhopp. Dessa och lediga tjänster utannonseras under sidan aktuellt. Du kan också ta kontakt med oss för att lämna in en öppen ansökan.

Mitt arbete som sjukskötare på Annahemmet är verkligt omväxlande. Jag får ta mycket ansvar, och har ett fint stöd i mina kolleger och ett fint samarbete med läkarna på Hemmet. Jag känner att jag får utvecklas i min yrkesroll och att mina åsikter tas emot och beaktas av mina förmän. Här på Hemmet råder en fin öppenhet, man vågar tänka i nya banor och pröva nya saker. -Victoria

På Rosenhemmet hjälps vi åt att hitta den röda tråden i vardagen med kollegerna. Vi vågar pröva på nya saker för att lösa de utmaningar som kommer emot i vardagen, och alla får föreslå och föra fram idéer. Vi har en positiv anda på Rosenhemmet. - Maria