Vår historia

När G. A. Petrelius år 1886 med anledning av sin 50-årsdag donerade 20.000 mark till ett hem för "medellösa fruntimmer", lade han grunden till det som idag är den icke vinstdrivande Stiftelsen Hemmet i Åbo. Under decenniernas gång har det gula huset intill det vackra Vårdberget i centrala Åbo upplevt många äventyr, utan att för den skull glömma bort sin centrala mission: att vara ett tryggt och hemtrevligt hem för äldre.

Då Petrelius donation skulle förverkligas var det arkitekten Arthur Kajanus som fick rita byggnaden i trä och sten uppe på Observatoriegatans krön. I september 1888 var Hemmet klart att tas ibruk, och in flyttade trettio boende. Hemmet fick elektricitet efter en brand, som år 1903 kom lös från ett tänt ljus. Den gången ingrep föreståndarinnan och tjänarinnorna så rådigt och lyckades släcka branden innan brandkåren anlände.

I början av 1930-talet härjade en eldsvåda igen, denna gång med förödande konsekvenser. Hemmets pensionärer evakuerades till tillfälliga hem och en ny byggnad fick uppföras, denna gång ritad av August Krook och Ilmari Ahonen. I slutet av 1932 stod Hemmet klart för användning igen. En av Hemmets stora välgörare, Anna von Rettig, donerade pengar till värmeledning, interiör och en flygel av sten mot Observatoriegatan på 1930-talet. Det är så Hemmet kom att få den profil som huset i stora drag har ännu idag, och det är till Anna von Rettigs minne som Annahemmet på 2010-talet fick sitt namn.

På 1960-talet fick alla rum på Hemmet egna toaletter. Det var också på 1960-talet som Hemmet tog emot de första herrarna som boende.

I början av 2000-talet beslöts att Hemmet skulle genomgå en grundlig renovering. Pensionärarna på Hemmet fick tillfälliga hem i Lillheikkilä och arkitektbyrå Sigge Arkitekter fick i uppdrag att pietetsfullt och utan att tumma på hemtrevnaden uppdatera Hemmet till ett fungerande servicehus med de nyaste lösningarna, som t.ex. moderna trygghetslarm. Byggnadens yttre profil förändrades något när en 200 m2 terrass på Annahemmet byggdes mot vår lummiga innergård. Tack vare hissar i flyglarna mot Hemgatan och Observatoriegatan är hela huset tillgängligt för personer som rör sig med rullstol eller rullator.