Styrelsen

Till Hemmets styrelse väljs sex styrelsemedlemmar. Utöver dessa deltar Hemmets VD i styrelsens möten och fungerar där som sekreterare. Styrelsen ansvarar för verksamheten och ekonomin och övervakar att verksamheten drivs enligt rådande reglementen och stadgan. Hemmets VD verkställer styrelsens beslut och har ansvar för den dagliga verksamheten på Hemmet.