Plan för egenkontroll

Som serviceproducent inom hälso- och sjukvården har Hemmet en egenkontrollplan som uppdateras årligen. Egenkontrollplanen är ett redskap för riskhantering och för att utveckla och trygga kvaliteten och patientsäkerheten inom vården.

Äldreomsorgslagen förutsätter att serviceproducenter uppgör en skriftlig plan för egenkontroll, som skall finnas till allmänt påseende. Planen ger information om hur vi säkerställer att servicen är av god kvalitet och säker för pensionärerna. Den berättar också om hur vi förebygger, identifierar och korrigerar problem gällande servicens kvalitet och klientsäkerheten. Målet är att vår personal kontinuerligt utvärderar sitt arbete och beaktar respons från pensionärer och anhöriga i frågor som gäller kvalitet och säkerhet.

Du kan bekanta dig med Hemmets plan för egenkontroll här (2023).