• 7.10.2021

    Sinnesglädje för seniorer

    I november startar Stiftelsen Hemmet upp projektet "Sinnesglädje för seniorer", som riktar sig till hemmaboende pensionärer bosatta i Åbo, och som känner sig isolerade inom hemmets fyra väggar. Projektet erbjuder rehabiliterande träffar, nya kontakter, samtal och upplevelser. Temat är våra fem sinnen. Vi söker nu deltagare, 8 pensionärer och 8 volontärer och tar emot anmälningar nu i oktober.
  • 2.9.2020

    Besöksanvisningar

    Vi uppdaterade våra besöksanvisningar i maj 2021, och anvisningarna gäller tills vidare. Besöken förutsätter att besökarna är friska -vid minsta förkylningssymptom måste besöken avbokas. Vid alla besök bör munskydd användas.