6.7.2022

Sinnesglädje hösten 2022

I november 2021 startade Hemmet projektet "Sinnesglädje för seniorer", som riktar sig till hemmaboende pensionärer i Åbo. Projektet pågick under hösten samt våren 2022, och avslutades med en vårfest för de deltagande pensionärerna, volontärerna och projektarbetarna på Villa Vinden 18 maj. Till vår glädje räcker projektmedlen till en fortsättning kommande höst.

Projektet Sinnesglädje går i korthet ut på att hemmaboende pensionärer får rehabiliterande hembesök dels av projektets initiativtagare, hälsovårdaren och mediyogaterapeuten Ann-Mari Backman, och dels av volontärer, som tillsammans med pensionären deltar i virtuella träffar ledda av den kulturella mångsysslaren och forskarstuderanden Johanna Slotte Dufva. Hösten 2022 är temat resor och fjärrran länder, och det blir samma gäng som fortsätter att mötas virtuellt och genom hembesök. Tack till er alla som är med i projektet, och tack till Svenska kulturfondens och Stiftelsen Eschnerska Frilasarettets bidragsprogram ”Rekreation för äldre – Åboland”!

Nedan delar vi med oss av några bilder från projektets vårfest. På bilderna ses bl.a. projektets volontärer Margareta, Ann-Christine, Charlotta och Anna, samt Fredrik Ekelund, som underhöll oss med visor och allsång.