17.4.2023

17.4: Rosenhemmets besökare hänvisas till Hemgatan

Vi genomför en renovering av den del av Rosenhemmets golv som ligger mot Observatoriegatan. Besökare till Rosenhemmet måste därför använda ingången på Hemgatans sida medan renoveringen pågår.

Vi meddelar här och på våra sociala medier när Observatoriegatans ingång åter är tagen i bruk. Vi beklagar alla eventuella besvär som de tillfälliga arrangemangen för med sig!