6.10.2022

Bästa betyg i den nyaste Oiva-rapporten

Den 5 oktober detta år utförde livsmedelstillsynen vid Åbos miljöhälsovård en inspektion hos oss. Under inspektionen granskas åtta olika delområden, och den så kallade Oiva-rapporten visar att Hemmet har alla delområden i lysande skick. Vi fick högsta möjliga betyg.

Du kan läsa en kort version av vår Oiva-rapport från 5.10.2022 HÄR. Granskningen är i själva verket omfattande, och det krävs mycket för att få ett klanderfritt betyg. Vi är glada och stolta över att kunna delge resultatet till våra pensionärer, deras anhöriga och till våra samarbetspartner.