28.3.2023

Kvalitetsmätning för närstående/anhöriga 2023

En undersökning för att mäta kundnöjdheten hos anhöriga/närstående på Servicehuset Hemmet i Åbo genomförs fram till 11.4.2023. Resultatet av enkäten kommer att sammanställas, analyseras och presenteras för Hemmets personal och ledning.

En sammanfattning av resultaten kommer också att ges i Hemmets Underrättelsers nummer 2, som utkommer i juni 2023. På så vis får pensionärerna och anhöriga också ta del av resultatet.

Frågeformuläret kan besvaras elektroniskt eller till pappers. Undersökningen tar ungefär fem minuter att besvara och deltagandet är anonymt. De anhöriga som har sin e-postadress registrerad i våra e-postlistor får frågeformuläret skickade till sig tisdag 28.3. Om du vill fylla i ett pappersformulär får du ett sådant från Hemmets kansli på 2. våningen, där du också kan returnera det ifyllda formuläret.

Vi informerar anhöriga om att undersökningen genomförs per e-post, på vår webbsida och på våra sociala medier (facebook och instagram).

Frågor om undersökningen kan riktas till Fredrika Abrahamsson, tfn. 050 356 5222 eller på e-post Enable JavaScript to view.

Vi tackar alla som deltar i undersökningen, så att verksamheten kan förbättras och utvecklas!